Poselství Ježíše

Slova a myšlenky v této době

Moji milí, tolik slov a myšlenek k vám v této době proudí. Člověk neví čemu dříve naslouchat, čemu uvěřit. A tak jde v pravo, v levo, tápe. Slova o lásce slyšíte ze všech stran. Já Ježíš, však nabádám vás, něž-li uvěříš myšlenkám k tobě přicházejícím, 3x nech je v sobě působit, Otce si zavolej, zda...

Poselství Ježíše

  Mé myšlenky , nechť doletí ke všem srdcím které žízní a dychtí po pravdě, poznání, objevení. Objevení života v nich. Toho skutečného života, věčného, ne pomíjivého. Já jsem život, Já jsem pravda, kdo mě pozná, nebude žíznit po lásce, pravdě , poznání. Já pít mu dám , Já nasytím jeho duši,...

Lidství

Lidství. Ach mé lidství, tolik starostí mi děláš, tolik bolestí pro tebe zakouším. Trny, které mi vpichuješ do srdce, jsou cítit tak živě, jak jen mohou být. Proč lásku, kterou k tobě cítím, proč neustále musím dokazovat. Proč tvé uši neslyší mé myšlenky? Proč lásky je mezi tebou tak...

Co přichází ?

Neustále se lidé moji milí píše, co vás čeká, co čeká lidstvo v dnešní době ? Já Ježíš říkám LÁSKA, láska vás čeká. Cožpak necítíte jak se vás neustále dotýká ? Copak nevnímáte ty proudy LÁSKY, které k vám proudí? Proudí k vám, aby ten plamen, který máte v sobě, aby ho ještě...

Sdělení lidem

  Moji milovaní, má Láska nechť se dotkne srdce každého, kdo tyto řádky bude číst a má srdce otevřené. Otevřené srdce proudu Lásky, který já vám posílám. Vím, dítka moje, jak moc je v tuto chvíli potřeba pro vás Světla. Vím o vašich bolestech a soužení. Vnímejte má slova "Já Ježíš říkám -...

Sdělení lidem

  JSEM který JSEM, JSEM LÁSKA. JSEM ZTĚLESNĚNÁ LÁSKA. Je to tak jasné, srozumitelné, je to prostě PRAVDA. Proč lidé PRAVDU, kterou znají, obracejí? Proč věří lžím a nepravdám? Tíží mě to. Ale jsou to tisíce roků, co mě lidé urážejí, znevažují. Bolí to. Bolí ale víc lítost nad lidmi, kteří mě...

23.5.2009

Slova, které má ústa vyřknula při mém vtělení zde na zemi, lidé znají. Znají mé slovo a kolik myšlenek mých si berou k srdci. Nad kolika myšlenkami přemýšlí a chtějí použít v životě ? Ale vím, že nadešel čas, kdy mých věrných posluchačů je více. Je na Zemi více vtělených mých...

Změny na planetě Zemi

Slunce každé ráno vychází a svítí na matičku Zemi. Odvíjí se dny, měsíce, roky. Vše plyne tak jak má a zdá se, že se nic zvláštního neděje. Ale to jen oko člověka vidí stále stejný chod života. Změny, které v současnosti zažívají lidé a planeta Země, nemají obdoby. To láska přichází na...

Zrcadlo víry

Zrcadlo víry, které se před lidstvem otvírá, nemá na této zemi obdoby. Je to dílo našeho Otce a svou krásou vypovídá o lásce jakou byla tvořena. Byla tvořena nesmírnou láskou a citem a dána člověku k užívání. Jak se člověk Otci odvděčil za tento dar? Ničením, pustošením a zabíjením. A...