Voda

To slovo zní tak nějak obyčejně. Ale je to právě voda, bez které by nebyl život zde na zemi. Člověk si ani neuvědomuje jak moc by měl být vděčný za ni. A to právě proto, že ji neustále ubývá.

Vodička má také schopnost nabírat do sebe energie, které jsou v její blízkosti.

Takže pokud bude voda postavená na stole a v téže místnosti se budou dva lidé hádat, tak je určitě snadné si domyslet, jaké energie vodička přebere. Velký krok v této oblasti udělal Masaru Emoto. Dokázal, že voda má paměť  a z okolí si bere jak dobré energie tak špatné.

A vzhledem k tomu, že tělo člověka je tvořeno z 80 % vodou, tak je opravdu správné myslet na to, jakou vodu pijeme a jak nám může škodit negativně nabitá voda. Pokud ale před pitím vodičky, jí poděkujeme a vzneseme k ní krásnou myšlenku, tak pak je pro naše tělo požehnáním.

V naší galerii obrázků nabízíme i obrázky, které jsou přímo určeny k nabíjení vodičky pozitivní energií.

Když se na obrázek voda postaví tak po krátkém působení (minimálně 30 minut, ideální je celou noc) se z ní stane chutná a pro tělo léčivá.

Myslím si, že mnozí lidé se mylně domnívají, že je vody dostatek a proto není potřeba s ní šetřit. Opak je pravdou. A proto děkujeme našemu Otci i za to, že máme pitnou vodu a nemusíme strádat žízní. Neměli bychom si přestat vážit věcí, které se zdají být samozřejmé.

 

Zde vám pro zajímavost přikládáme pár fotografií ze zkoumání pana Emota, aby jste viděli jak na vodu působí různé energie:

 

               Láska                                              Zabiju tě  

  

   Přehrada Fujiwara po vyřčení                   Přehrada Fujiwara před

              modlitby                                                vyřčením modtlitby

    

                                                    

                                                      Děkuji